facebooktwittermail

Politiker: Markägarnas ansvar att nå målen

Malin Larsson (S), tror inte att en halverad älgstam i Norrland löser problemen med skogsskador.

– Vi tror att jägare och markägare är kapabla att lösa problemen lokalt, säger hon. 

 

Närbild på tall.
Trots tio år med ny älgförvaltning nås inte målen för vare sig viltet eller skogsskadorna. FOTO: ULF ARONSSON

I flera år har det kommit larmrapporter om omfattande angrepp av törskatesvamp och betningsskador på ungskog i Norrland, skador som på sikt riskerar att minska tillväxten med 25 procent (se separat artikel). Trots det händer inget.