facebooktwittermail

Förslag: Nytt kunskapsnav för att stärka animalieproduktionen

Lönsamheten på svenska djurgårdar måste bli bättre. Jordbruksverket hoppas att ett nytt kunskapsnav ska höja konkurrenskraften.

Det är för komplicerat och snårigt för djurbönder att hitta intressant forskning och beprövade råd för att utveckla sin produktion.