facebooktwittermail

Målet: Bedöva djuren utan stress eller smärta

Bedövning i kvävgasskum ska ge kalkonerna ett stressfritt slut och personalen i slakteriet en bättre arbetsmiljö.

– Vi tror att kvävgas är ett hållbart alternativ till elbedövning, säger Viktor Andersson, vd för Adelsåsen Produktion AB.

Viktor Andersson, vd för Adelsåsen.
Viktor Andersson, vd för Adelsåsen. FOTO: FELICIA SARMIENTO HOLMQUIST

I ett nystartat forskningsprojekt undersöker Rise om bedövning av kalkon med hjälp av kvävgasskum är ett fullgott alternativ till elbedövning.