facebooktwittermail d

”Målet är snabbt bredband till alla 2025”

Regeringen fortsätter att satsa på utbyggnad av snabbt bredband, skriver ministrarna Anders Ygeman och Ibrahim Baylan i en replik. 

Utbyggnaden av fibernätet är prioriterat tills målet nås, skriver Anders Ygeman och Ibrahim Baylan. FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

I en debattartikel påpekar företrädare för IP-Only och Hela Sverige ska leva att tillgången till bredband inte är tillräckligt hög på landsbygden. Vi delar helt bilden att fler behöver få tillgång till snabbt bredband i hela Sverige och inte minst på landsbygden. Just därför har regeringen antagit ett av Europas mest ambitiösa bredbandsmål, med siktet på att alla invånare i Sverige ska ha tillgång till snabbt internet senast 2025.

Regeringens bredbandsmål avser just hela Sverige och faktum är att regeringen både i ord och handling särskilt har prioriterat bredbandsutbyggnaden på landsbygden. Detta då vi ser att bredbandsutbyggnaden är en förutsättning för att hela Sverige ska leva. Post- och telestyrelsens bredbandsstöd ges därför specifikt till utbyggnaden av bredband utanför tätorter. 

Tillgången till bredband har ökat särskilt snabbt i glesbygden. Bara mellan 2017-2020 har andelen hushåll i glesbygden som har tillgång till snabbt internet i sin absoluta närhet ökat från 40 till 68 procent. 

Precis som skribenterna framhåller är bredbandsutbyggnaden en investering som leder till fler arbetstillfällen och bättre levnadsvillkor på landsbygden. Just därför är vi stolta över de miljardsatsningar som den S-ledda regeringen gjort på utbyggnaden av snabbt bredband i hela landet.

Mellan 2014-2021 har närmare 7 miljarder satsats på stöd till bredbandsutbyggnad. Men mer kommer behöva göras för att alla i invånare i Sverige ska få tillgång till snabbt bredband.

Att ha tillgång till snabb uppkoppling är i dagens moderna samhälle helt avgörande för att kunna ta del av digital samhällsservice, jobba och studera på distans samt hålla kontakt med nära och kära.

Var du bor i vårt land får inte avgöra om du kan vara delaktiga i det digitala samhället. Därför kommer regeringen fortsätta arbeta mot målet att alla i hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband senast 2025.

Anders Ygeman (S)

Energi- och digitaliseringsminister

Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister