facebooktwittermail d

Maktförskjutning på virkesmarknaden

Trots att konjunkturen viker fortsätter virkespriserna att ligga högt. Det kan vara tecken på en maktförskjutning på virkesmarknaden.