facebooktwittermail

Majspriserna steg kraftigt

Majspriserna gick upp kraftigt efter att USDA sänkte majslagren i USA överraskande mycket. Även vetepriserna ökade under onsdagen när rapporten släpptes.

Det utgående lagret av majs för säsongen 2010/ 2011 förväntas bli 675 miljoner bushels. Det är en nedgång jämfört med USA:s jordbruksdepartement, USDA:s, januarirapport, och betydligt lägre än vad analytikerna förutspått.

Riskabelt


Om prognosen stämmer innebär det att lagret i förhållande till konsumtionen sjunker till 5 procent. Så lågt har det inte varit sedan 1995/1996 då priserna på majs steg kraftigt på våren och sommaren 1996. Analytiker bedömer det som riskabelt låga nivåer, skriver den amerikanska webbsajten Agriculture.

Till följd av rapporten steg majspriserna på Chicagobörsen. Även priserna på vete steg till årets högsta nivå på börsen i både Paris och i Chicago för i princip alla de närmaste terminskontrakten. Malin Eborn