facebooktwittermail

Majsodlingen ökar – mest på Gotland

På Gotland har odlingen av majs ökat med nästan 80 procent på tio år. För en del mjölkbönder har det blivit ryggraden i foderstaten när vallskördarna sviktar.

Med tornsilor till majsensilaget är den bättre skyddad.
Med tornsilor till majsensilaget är den bättre skyddad. FOTO: KARL MELANDER

Arealmässigt är det i Skåne och Kalmar län det odlas mest majs. Tillsammans stod de två länen för mer än hälften av de 21 600 hektar majs som odlades i Sverige 2020.