facebooktwittermail

Majoritet i riksdagen för utredning av domstolsbeslut om djurförbud

Allianspartierna och Sverigedemokraterna vill utreda om beslutsrätten ska tas ifrån länsstyrelserna.

Samtliga oppositionspartier har lämnat följdmotioner på regeringens proposition om en ny djurskyddslag. De fyra borgerliga partierna har lämnat en gemensam motion där de, liksom Sverigedemokraterna gör, föreslår att det ska utredas om beslut om djurförbud ska fattas i domstol. I dag är det länsstyrelserna som tar sådana beslut, överklagas det går ärendet till en förvaltningsdomstol. Regeringen har inte föreslagit någon ändring av den ordningen.