facebooktwittermail

M: Låt folket bli skogsägare

Moderaterna vill sälja 20 procent av statliga Sveaskogs produktiva skogsmark.

– Vi vill öka det folkliga engagemanget i skogen, så att fler kan få köpa skog, säger Moderatledaren Ulf Kristersson.

M-ledaren Ulf Kristersson och partiets skogspolitiske talesperson John Widegren.
M-ledaren Ulf Kristersson och partiets skogspolitiske talesperson John Widegren. FOTO: JESSICA GOW/TT

Moderaterna vill att landets runt 300 000 enskilda skogsägare ska bli fler. Partiet tror att det kommer att gynna landsbygden, men också en hög virkesproduktion kombinerat med värnande av biologisk mångfald och värdefull natur.

– När många äger skapar det mångfald – av naturvärden förstås, men det ger också bra produktion av skog, som blir hållbar över lång sikt, säger Ulf Kristersson.

I tidigare markförsäljningsprogram har egendomarna varit för stora och har därför inte levt upp till syftet att stärka landsbygden, anser M. I det nya förslaget föreslås därför att Sveaskog ska sälja mindre skogsområden på 25-50 hektar till marknadspris. Det ska inte heller vara möjligt att köpa fler än ett område.

Folkrörelse

– Vi tror att skogen bör bli mycket mer av en folkrörelse. Man borde sälja mycket skog, men i små lotter, så att många normala skogsägare kan köpa till lite mera, säger Kristersson.

Moderaterna bedömer att försäljningarna kan ge staten intäkter på runt 9 miljarder kronor, vilket ska användas för att betala av på statsskulden.

Om regeringen inte skulle nappa på förslaget tänker M i början av nästa år lägga fram förslaget som ett initiativ i riksdagens näringsutskott.

– Jag skulle tro att det finns ett starkt politiskt stöd för detta, säger Kristersson.

Fakta: Vem äger den svenska skogen?

48 procent av skogen ägs av enskilda, privata ägare vilket är fysiska personer, dödsbon och bolag som inte är aktiebolag.

Privatägda aktiebolag äger 24 procent av skogsmarken.

13 procent ägs av statsägda aktiebolag som Sveaskog, Göta kanalbolag och Akademiska Hus.

Övriga privata ägare, som till exempel Svenska kyrkan, stiftelser, ekonomiska och ideella föreningar, bysamfälligheter, allmänningar och besparingsskogar äger 6 procent av skogen.

Staten genom till exempel Fastighetsverket, Fortifikationsverket, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen äger 7 procent.

De sista 2 procenten ägs av övriga allmänna ägare som till exempel kommuner och landsting.

Källa: Skogsutredningen