facebooktwittermail d

Oppositionen går dagligvarujättarnas ärenden

Stärk de små livsmedelsleverantörernas ställning gentemot detaljhandelns starka inköpsmakt, skriver Isak From (S).

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: ISTOCK

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

På riksdagens bord ligger nu den S-ledda regeringens proposition om implementeringen av EU-direktivet om UTP, ”otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan”. Propositionen syftar till att förbjuda ojusta affärsmetoder som ofta förekommer i livsmedels­branschen på grund av dagligvaruhandelns oligopolliknande koncentration.

Företrädare för de stora dagligvarujättarna hävdar att propositionen är en överimplementering av EU-direktiven. Vi socialdemokrater menar, i motsats till kritikerna, att regeringens proposition innebär välmotiverade förenklingar som ger producenter och leverantörer bättre möjligheter att möta detaljhandelskedjornas mycket starka inköpsmakt och dominerande ställning i livsmedelsbranschen.

Livsmedelsbranschen tampas sedan länge med skev makt­balans mellan producent och inköpare, där den senare har lyckats få en dominerande oligopolliknande ställning.

Många livsmedelsproducenter och leverantörer vittnar om detaljhandelskedjornas osunda affärsmetoder. Det kan exempelvis vara nya krav, plötsligt och ensidigt ändrade villkor i redan ingångna avtal, till exempel krav på att få insyn i motpartens affärshemligheter, krav på betalningar som saknar koppling till leverantörens försäljning (som krav på hög medfinansiering för medverkan i detaljhandelns egen reklam) och svårigheter att få skriftliga avtal.

För att åtgärda dessa problem har regeringen nu lagt proposition om implementeringen av EU-direktivet UTP, som innebär ett förbättrat regelverk för att minimera ojusta affärsmetoder inom livsmedelsbranschen. Det är mycket välkommet. I det perspektivet är det faktiskt helt obegripligt att M, KD, SD och V nu i sina motioner går de få stora svenska dagligvarukedjornas ärende för att som synes säkerställa deras särställning.

Det är viktigt att regeringens förslag går igenom i riksdagen så att vi får ett beslut som ger bättre balans och mer jämlika villkor mellan alla aktörer i livsmedelskedjan. Det är också helt nödvändigt för att livsme­delsstrategin, som alla riksdagspartier ställt sig bakom, ska kunna fungera.

Vi uppmanar starkt oppositionen att tänka om och tänka rätt. Det finns fortfarande tid till att landa rätt i frågan.

Vi socialdemokrater hoppas verkligen att fler partier ser möjligheterna till att stärka de små livsmedelsleverantörernas ställning. Genom att regeringens proposition får stöd i riksdagen kan vi genomföra UTP-direktivet och nå ökad lönsamhet i primärproduktionen, ökade produktionsvolymer, hög­re vidareförädlingsgrad och förbättrad självförsörjningsgrad och därigenom en växande och livskraftig livsmedelssektor.

Isak From (S), riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet