facebooktwittermail d

Lyft för svensk kyckling

Svensk kyckling växer så det knakar. Under maj ökade kycklingslakten med hela 11,7 procent jämfört med samma månad förra året.

– Det visar att konsumenterna har förtroende för oss och väljer svensk kyckling när de får möjlighet att välja, säger Maria Donis, vd på Svensk Fågel.

Under perioden januari till maj i år steg kycklingproduktionen med 4,5 procent jämfört med samma period 2015.

Därmed är fågelköttet den del av svensk animalieproduktion som har mest luft under vingarna enligt färsk statistik från Jordbruksverket.

Importen ökar

Men allt är inte frid och fröjd inom branschen. Konsumtionen ökar också av importerat fågelkött och det behövs investeringar om svensk kyckling ska kunna hålla och helst öka sin marknadsandel.

– Vi måste ges möjlighet att växa i hela värdekedjan, men tyvärr är hindren många. Handläggningstiderna på länsstyrelserna inför en investering är för långa. Lagstiftningen är komplicerad och tolkas olika i olika län, här krävs en större enhetlighet, säger Maria Donis.

Minskad kalvslakt

Det är inte bara kycklingköttet som ökar. Även produktionen av nöt-, gris- och lammkött ligger högre under maj månad i år än under samma månad föregående två år, men fortfarande under siffrorna för 2013.

Värt att notera är att kalvslakten har minskat kraftigt. Endast 6 900 kalvar slaktades under perioden januari till maj i år; jämfört med 9 770 kalvar samma månader 2015.

Fler föds upp till vuxen ålder

Det är en indikation på att fler kalvar föds upp till vuxen ålder och att nötkreatursslakten kommer att fortsätta öka i kilo räknat.

Mjölkproduktionen är sorgebarnet. Invägningen under början på 2016 har minskat jämfört med de två närmast föregående åren.

Visserligen är inte mjölkminskningen i maj mer än 3 000 ton mjölk och visserligen har halterna av fett och protein ökat med ett par hundradelar, men detta sker i en tid när produktionen i vår närmaste omvärld ökat.