facebooktwittermail

Lyft för Stora Enso

Skogsindustrijätten Stora Enso redovisar en vinst före skatt på 389,2 (80,6) miljoner euro, vilket motsvarar cirka 3,4 miljarder kronor, för fjärde kvartalet.

Rörelseresultatet uppgick till 166,8 (137,5) miljoner euro, motsvarande 1,4 miljarder svenska kronor för sista kvartalet.
För helåret 2010 uppgick rörelseresultatet till motsvarande 6,6 (2,8) miljarder kronor.

Underhållningskostnaderna för sista kvartalet var 34 miljoner euro högre än sista kvartalet 2009 skriver Stora Enso i en kommentar. Under sista kvartalet har bland annat Neste Oil och Stora Ensos planer på en dieselanläggning i Finland presenterats samt investeringarna i Sachsen Mill i Tyskland.

Under året har stora satsningar och investeringar i bland annat Uruguay, Polen och Kina aviserats.

Det politiska läget i Nordafrika och översvämningarna i Australien förväntas få en negativ påverkan på intjäningsförmågan första kvartalet 2011, står det i en kommentar till bokslutet. Koncernens rörelseresultat väntas öka under första kvartalet i år till följd av förbättrat kostnadsläge och priser. Efterfrågan tros bli något under nivåerna före den finansiella krisen för de flesta träprodukter och papperskvaliteterna. ATL.nu