facebooktwittermail

Lyft för Landshypotek

Trots att marknadens kreditefterfrågan mattades något under 2010 gjorde Landshypotek AB ett av sina bästa resultat hittills.

Utlåningen uppgick under året till 51 773 miljoner kronor och nettoresultatet blev 346,4 miljoner kronor.

- Det är ett av de bättre resultat som Landshypotek har presenterat, säger Landshypoteks vd Kjell Hedman i ett pressmeddelande.

Spannmål kompenserade


Lönsamheten inom skogs- och jordbruket förbättrades under 2010 jämfört med året innan. Priserna för såväl mjölk, spannmål som virke ökade.

De höga spannmålspriserna kompenserade för den minskade skörden av spannmål. Kreditefterfrågan från jord- och skogsbrukarna låg på en hög nivå, men mattades något under hösten, konstaterar företaget.

Landshypotek ekonomisk förening har cirka 50 000 medlemmar och ett 100-tal medarbetare på 19 kontor runt om i landet.ATL.nu