facebooktwittermail d

Lyckegård slutför förvärv av bevattningsbolag

Lyckegård har nu slutfört förvärvet av bevattningsbolaget KSAB och samtidigt genomfört en riktad nyemission till säljarna. Förvärvet är en del i Lyckegårds strategi att bli ledande inom bevattning av grönytor och jordbruk i Norden.