facebooktwittermail d

Lyckeby letar fler odlare

Lyckeby Starch vill locka till sig fler odlare och höjer priset för 2016 års skörd med 6 procent jämfört med årets pris.

Det relativt höga priset på potatisstärkelse ser ut att fortsätta även 2016. Företaget har även gjort ett genomgripande besparingsprogram, vilket bidrar till att Lyckeby kan höja priset.

En ökning med 6 procent från 2015 års grundpris (63 öre kilot vid 20 procent stärkelsehalt) innebär en resultatförbättring för odlare med cirka 2 000 kronor/hektar om odlaren klarar av att skörda 50 ton potatis per hektar.

Ett annat skäl till höjningen är att Lyckeby Starch tagit fram produkter som gör att de kan utnyttja det som tidigare var biprodukter. Av bland annat pulpa och fruktsaft produceras nu fiber, protein och gödselmedel.

Lyckeby Starch uppger att de vill se både nya odlare och att redan befintliga odlare ökar odlingsarealen.

Lyckeby Starch ägs av Sveriges Stärkelseproducenter med 700 medlemmar i södra Sverige, varav 400 är aktiva odlare av stärkelsepotatis.

 

VIDEO: De vågar satsa på ny maskin när andra bromsar