facebooktwittermail d

Lyckeby får böta för höga utsläpp

En åklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Malmö har utfärdat ett strafföreläggande för otillåten miljöverksamhet för bolaget bakom stärkelsetillverkaren Lyckeby i Kristianstad.