facebooktwittermail d

Lyckas med din bokföring – expertens bästa tips

Att bokföra själv ger en god överblick över rörelsens intäkter och kostnader och förenklar tydligheten i både budgetarbete och driftsplanering. Det rådet ger ATL:s ekonomicoach Sandra Posse.

Sandra Posse.

Hej! 

Jag har beslutat att göra min bokföring själv för att lära känna verksamhetens ekonomi bättre. Jag blir dock osäker på vad jag riskerar att missa som både kan bli fel och göra att jag betalar onödig skatt. Finns det några tips på vanliga fel som du skulle vilja dela med dig av – och hur får jag bäst hjälp av min redovisningskonsult vid bokslut för att förstå resultatet även efter bokslut? Jag känner mig ofta osäker på vad som har hänt med bland annat lager och det egna kapitalet, vilket jag vet att banken tittar mycket på.

Att göra sin bokföring själv, även om man bara gör det ett par år, kan vara lärorikt för att få en känsla av vad och när saker kostar. Sammanställt i ett bokslut kan poster bli anonyma eftersom man klumpar ihop många kategorier samt att man får en total kostnad för helår. Vill man bli duktig på att hitta marginaler genom minskade kostnader är det absolut bra att ta för vana att läsa och analysera varje faktura.  

En grundläggande regel när man bokför är att hålla isär resultat- och balanspåverkande poster. På bankens faktura ska exempelvis räntan bokas mot resultatet medan amorteringen bokas direkt mot skulden i balansräkningen. Motbokningen för båda kontona är balanskontot kassa/bank.

Ett annat tips är att vara sparsam med ”diverse-kontona”. Både omkostnader växtodling och omkostnader husdjur används ibland på ett sådant sätt att det i efterhand är svårt att analysera verksamheten och följa viktiga poster mellan åren. Det kan handla om utsäde, växtskydd och gödning som absolut bör särredovisas och inom kategorin husdjur kan det handla om foder, strömedel och medicin/veterinärkostnader. Ju större totalkostnad en specifik post uppgår till i verksamheten desto viktigare blir det att kunna följa och planera den för sig. Det kan även handla om poster som kan ge indikationer på att något i verksamheten bör ses över, till exempel om kostnader för veterinär ökar kraftigt.

För att inte hamna med en alltför omfattande kontoplan får man ha känsla för att anpassa den efter omfattningen av sin verksamhet. För många konton med få tusenlappar gör det bara svårt att läsa.

På samma sätt ska man tänka med kostnaden för körslor, som ofta klumpas ihop.  I kontoplanen finns konton för olika typer av körslor. Om du är noga med din bokföring och särredovisar vad som är sprutning, pressning, tröskning eller vad det än kan vara så förenklar tydligheten både för budgetarbete och driftsplanering.

Min upplevelse är också att många har svårt att förstå sitt bokslut fullt ut. Där vill jag uppmana till dialog med din konsult, då det viktiga är att förstå vad som händer i just ditt företag. Be att få en genomgång exakt hur det egna kapitalet har uppstått och var förändringen kommer ifrån. En negativ förändring ett enskilt år behöver inte betyda att lönsamheten inte är god, därför kan det vara viktigt att man själv kan berätta vad som har hänt till exempel i dialog med banken.

Ett litet medskick är också att bokslutet inte ska likställas med ett verksamhetsresultat. Bokslutet är planerat för att optimera skatt. Vill man analysera verksamheten ska man göra en mer utvecklad företagsanalys.

Sandra Posse

Företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Västra

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Läs mer:

Här hittar du alla svar i avdelningen Fråga Experten