facebooktwittermail

Lyckade försök med vaccin mot afrikansk svinpest

Ett potentiellt vaccin mot afrikansk svinpest har visat goda resultat i kliniska studier. Nu ska försöken utökas för att på sikt få vaccinet godkänt.

Ett vaccin mot afrikansk svinpest kan vara inom nära räckhåll enligt kinesiska myndigheter (arkivbild).
Ett vaccin mot afrikansk svinpest kan vara inom nära räckhåll enligt kinesiska myndigheter (arkivbild). FOTO: TT

Enligt kinesiska myndigheter har forskare på Harbin Veterinary Research Institute vid Chinese Academy of Agricultural Sciences, vaccinerat slaktgrisar och suggor med upp till 100 gånger starkare doser än nödvändigt utan att upptäcka sjukdom eller missbildningar hos djuren. Det skriver Fleischwirtschaft.de.

Observationsperioden omfattade 20 veckor.

Hög immunitet

Enligt Bu Zhigao, föreståndare på Harbin Veterinary Research Institute, växte kultingarna normalt efter vaccination och suggorna uppvisade normal brunst och dräktighet.

Ett annat försök omfattade 3 000 slaktgrisar och inte heller där påverkades djurens tillväxt eller hälsa.

Immuniteten tros enligt forskarna ligga på runt minst 80 procent.

Kinesiska myndigheter säger att försöken nu ska utökas och studien slutföras för att vaccinet på sikt ska passera nödvändiga säkerhetstest och godkännas.

Fakta: Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin.

Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Det smittar inte till människa, men om matrester som innehåller virus ges till grisar eller hamnar i naturen kan sjukdomen spridas till nya områden.

De senaste åren har sjukdomen spridit sig i Europa. Den finns nu i Sveriges närområde,till exempel hos vildsvin i Estland, Lettland, Litauen, Italien,Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungern, Ryssland och Belgien.

Undvik afrikansk svinpest:

Lämna inte matrester i naturen – viruset som ger afrikansk svinpest kan finnas i charkvaror.

Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns.

Rengör kläder och utrustning noga – viruset finns också i smittade grisars blod och andra kroppsvätskor.

Undvik grovfoder till alla fjurslag från länder där smittan finns.

Källa: Jordbruksverket