facebooktwittermail d

Lycka till med tallen - alla tjänar på den

Ungefär en gång om året har vi skrivit på denna sida om att älgen tar knäcken på tallen och att det behöver planteras mer tall. Nu är det dags igen: här kommer året upprop.

Behovet har inte minskat precis. På måndagskvällen höll projektet Mera tall informationsträff i småländska Älghult, en ort vald med ett visst mått av humor i sammanhanget.

Där, i Uppvidinge kommun, ska ett projekt som Skogsstyrelsen, Holmen, LRF Skogsägarna, Sveaskog, Sydved, Såg i Syd och Södra står bakom få fram en bättre balans mellan tallplantering och klövvilt.

Vi har hört det förr. Och inga projekt har hittills lyckats få fram mer tall på tallmarker. Fina policypapper läggs i byrålådan. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Andelen tallplantor i försäljningen minskar kraftigt. 1984 var 36 procent av den nyanlagda skogen i Götaland tall. 2008 hade den sjunkit till 14 procent.

Så här kan läget sammanfattas: Allt färre skogsbrukare vågar satsa på tall - och av dem som vågar misslyckas för många. Mer och mer bra tallmarker föryngras med gran. Klövviltet letar sig då till de allt färre tallplantorna, vilket ökar betestrycket ytterligare i tallungskogen.

Möjligheterna att få fram tall av god kvalitet minskar och viltfodret minskar. Granen som växer på tallmarker växer bra bara de första 20-30 åren, sedan blir det problem.

Alla förlorar alltså, både skogsägare och jägare. Dessutom kan man lägga till behovet av tall på ett annat plan. Industrin behöver inte bara gran utan också furu. Egypten är Sveriges näst största exportland med omkring en miljon kubikmeter per år tack vare just exporten av furu.

Vad talar då för att det nya samverkansprojektet ska lyckas vända trenden när allt tidigare slutat i motsättningar? Och att det ska kunna spridas till resten av landet?

Möjligen att det här är en form av pedagogiskt projekt som ska visa skogsägare och jägare att alla tjänar på en bättre balans mellan älg och tall. Jägare och skogsbrukare ska själva tillsammans komma överens om gemensamma mål utifrån de fakta de har.

Frågan ska ner på "stövelnivå", som Skogsstyrelsen uttrycker det. Delaktighet är ett nyckelord, de som deltar ska kunna påverka själva.
Lycka till! Helena Wennström