facebooktwittermail d

Lusern gav skjuts åt tjuruppfödningen

Kombinationen lusernvall och majs lyfte Per Olof Björkegrens uppfödning av köttraskalvar.

Jämnare foderkvalitet och snabbare tillväxt och har gett bättre totalekonomi.