facebooktwittermail

Klimatkraven på skogen fortsatt stridsfråga

Efter oenighet inom regeringskansliet och mellan regeringen och riksdagen är frågan om referensnivån för skogsavverkning avgjord. Men det kan bli bakläxa.

Den svenska referensnivån för avverkning är bestämd. Men det är inte säkert att striden är över.
Den svenska referensnivån för avverkning är bestämd. Men det är inte säkert att striden är över. FOTO: DAVID LARSSON

Frågan om hur den svenska skogens klimatbidrag ska mätas fortsätter att vålla konflikter. Förhandlingarna på EU-nivå var hårda om vilka valmöjligheter medlemsländerna ska ha när de bestämmer från vilken nivå skogens utsläpp och upptag av klimatgaser ska mätas. Slutresultatet presenterades som en vinst för den svenska skogsindustrin. Men frågan var inte så avgjord som den verkade.