facebooktwittermail

Kemin avslöjar människan

Nu har forskarna funnit bevis för det hästmänniskor redan visste: att hästen känner när en människa till exempel är rädd.

Även om du försöker att inte verka rädd när du till exempel ska hoppa känner hästen det ändå via kemiska signaler.
Även om du försöker att inte verka rädd när du till exempel ska hoppa känner hästen det ändå via kemiska signaler. FOTO: MOSTPHOTOS

Det är inte bara genom kroppsspråket hästen lär sig tyda hur vi människor mår. Det visar ny forskning vid universitetet i Pisa. Forskarnas studier visar att även lukten, eller de kemiska signalerna, avslöjar för hästen hur vi människor känner oss och påverkar dess reaktion.

I försök fick personer fick titta på video med skrämmande eller roligt innehåll och sedan samlade forskarna in armsvett från personerna.

Såg koppling mellan lukt och reaktion

Andra försökspersoner fick sedan ta i någon av de två typer av prover eller i ett tredje prov som var doftlöst. Sedan fick de gå fram till någon av de sju försökshästarna, vars reaktion filmades av forskarna men där man även mätte signaler från bland annat hjärnan.

Reaktionerna analyserades och forskarna konstaterade att de kunde se en koppling mellan lukt och reaktion. Störst reaktion uppmättes när hästarna luktade på svett från personer som var rädda. Det betyder att det inte hjälper att säga till någon att inte visa sig rädd för en häst, den läser ändå av känslorna med hjälp av lukten om man ska tyda forskarnas resultat.

Även om forskarna menar att fler studier behövs visar deras försök att de nya rönen kan öppna nya vägar till förståelse för hästens beteende i samröret med människor.