facebooktwittermail d

Lucka i lagen slår ut regler om jordförvärv

Det finns en lucka i jordförvärvslagen. 

ATL kan visa hur två fastigheter med ett sammanlagt värde av flera hundra miljoner kronor har förts över till aktiebolag utan att ha fått förvärvstillstånd.