facebooktwittermail d

LRF:s hårda ord mot statsministern

Lars-Göran Pettersson, LRF:s samtliga regionförbund och ordförande för LRF Ungdomen skriver i ett öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt hur de med stark oro ser regeringens agerande kring förhandlingarna om EU:s budget.

Det är apropå budgetförhandlingarna kring EU:s budget 2014-2020 och Fredrik Reinfeldts uttalande som har fått LRF på fötterna.

Statsminister Fredrik Reinfeldt vill prata om hur man snabbast avvecklar CAP, i stället för att se CAP som ett viktigt verktyg för en hållbar livsmedelsproduktion, menar LRF. Och det oroar dem.

"Det är en hållning som allvarligt försämrat Sveriges förhandlingspositioner om den framtida EU-budgeten och i dag är det få EU-länder, om några, som är intresserade av att föra en dialog med Sverige." skriver LRF.

LRF kallar det en brist på ledarskap och menar att Fredrik Reinfeldt går emot sin egen regeringsdeklaration om att Sverige ska vara en aktiv och konstruktiv kraft i Europeiska unionen.

Statsministerns uttalande i Rapport om att det är märkligt att jordbrukssektorn som står för fem procent av sysselsättningen i Europa skulle få 41 procent av det samlade budgetstödet, menar LRF gör att han förlorat trovärdighet bland Sverige bönder och ledande politiker i Bryssel.

"De gemensamma satsningar som via EU-budgeten görs på livsmedelsförsörjningen är visserligen stora i nominella termer, men de utgör faktiskt mindre än 1 procent av de samlade offentliga utgifterna inom EU27. Men att ställa jordbruksbudgeten i relation till EU27s samlade offentliga utgifter är något du och din regering undviker konsekvent.", skriver LRF.

CAP är ett viktigt verktyg framöver, och därför behöver CAP moderniseras, framhåller LRF.

De uppmanar regeringen Reinfeldt att se till att Sverige blir en part som övriga medlemsländer vill förhandla med när EU:s framtid ska avgöras. ATL.nu