facebooktwittermail

Toppnotering för lönsamhetsindex

Höga priser på timmer och massaved under andra kvartalet drev LRF:s gröna näringslivsindex till sin högsta nivå hittills. För växtodling har nedgången i stället fortsatt under kvartalet till följd av dyra insatsvaror.

Anna-Karin Hatt (arkivbild).
Anna-Karin Hatt (arkivbild). FOTO: URBAN BRÅDHE

LRF:s gröna näringslivsindex noteras till 103,6 för andra kvartalet vilket är den högsta noteringen sedan mätningarna började första kvartalet 2020. Ett indextal över 100 indikerar en förväntad tillväxt medan ett indextal under 100 innebär en förväntad nedgång.