facebooktwittermail d

LRF vill undvika återkrav av elstöd till lantbrukare

LRF uppmanar Försäkringskassan att inte kräva tillbaka det elstöd som felaktigt har gått ut till vissa lantbruksföretagare. Enligt LRF skulle en sådan hantering riskera att bli både kostsam och onödig eftersom samma belopp ändå ska betalas ut om några månader.