facebooktwittermail d

LRF vill ha nollvision mot vildsvin

Skogen och viltfrågorna dominerade LRF:s extra stämma totalt. Stämman röstade ner styrelsens förslag både när det gäller hur vildsvinsstammen ska minskas och hur äganderätten i skogen ska värnas.