facebooktwittermail d

”LRF verkar för både små och stora gårdar”

Det är genom att premiera de aktiva lantbrukarna som vi skapar arbetstillfällen på landsbygden, fler gårdsbutiker och ökad besöksturism, skriver LRF:s Förbundsordförande Palle Borgström i en replik.

”Krånglar vi till Cap riskerar vi det misslyckande med utbetalningarna från Jordbruksverket som vi såg under den här mandatperioden”, skriver Palle Borgström. FOTO: URBAN BRÅDHE

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

I en debattartikel i ATL skriver Ann-Helen Meyer von Bremen och Gunnar Rundgren att LRF ser de mindre lantbruken som ett hinder. Det stämmer inte. För LRF:s del spelar det ingen roll om du är liten eller stor, det viktiga är om du har aktiv jordbruksproduktion på din mark eller inte. 

Den nya Cap-reformen kommer att leda till att gårdsstödet minskar med cirka 25 procent, från cirka 2 000 kronor per hektar i gårdsstöd och förgröningsstöd till cirka 1 500 kronor i enbart gårdsstöd. Detta påverkar alla lantbruksföretag oavsett storlek eller produktion och i förlängningen äventyras förutsättningarna att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin.

LRF har varit kritiskt till förändringen ända från neddragningarna i EU-budgeten till bristen på medfinansiering i statsbudgeten. Men det finns politiska krafter som har prioriterat annorlunda.  

Därför är det också viktigt att förenkla Cap-ersättningarna, inte det motsatta som olika typer av omfördelningsstöd innebär. Krånglar vi till Cap riskerar vi det misslyckande med utbetalningarna från Jordbruksverket som vi såg under den här mandatperioden. LRF tycker alltså det är bäst och enklast med samma arealersättning i det så kallade gårdsstödet i hela landet oavsett storlek på gården. 

LRF vill däremot se höjningar av till exempel kompensationsstöd, nötkreatursstöd och betesmarksersättning. Dessa ersättningar gynnar de små företagen med aktiv jordbruksproduktion. Det är genom att premiera de aktiva lantbrukarna som vi skapar arbetstillfällen på landsbygden, fler gårdsbutiker och ökad besöksturism.  Det är så vi ökar den biologiska mångfalden, försörjningstryggheten och stimulerar ett livskraftigt och hållbart företagande. Då väver vi ett starkare socialt, ekonomiskt och kulturellt nät. 

Palle Borgström
Förbundsordförande LRF