facebooktwittermail d

LRF: Vegetariskt Vasalopp - svek mot lokala bönder

LRF Dalarna reagerar starkt mot vasaloppsledningens utspel att bara servera vegetarisk mat. "I praktiken innebär det att man bojkottar produkterna som bönderna utefter vasaloppsspåret producerar", skriver ordföranden Martin Moraeus.

FOTO: MOSTPHOTOS

Vasaloppsledningen ville profilera sig som tagandes sitt miljöansvar genom att deklarera att man bara tänkte servera vegetarisk mat.

Ett konstigt sätt tycker LRF, som menar att agerandet är ett svek mot lokala bönder som är en förutsättning för att man ska kunna hålla tävlingen, och ett "populistiskt slag i luften.

Den mark, på vilken den ständigt växande tävlingen hålls, upplåts till största delen av just lokala lantbrukare och arrangemanget involverar stora delar av lokalbefolkningen.

"Vasaloppet ses av många som en gemensam angelägenhet för hela norra Dalarna. Trots att det, numera, är en kommersiell mångmiljonindustri lever känslan kvar att det är någonting som vi som bor här gör tillsammans" skriver man.

Man påtalar också att villkoren i avtalen för upplåtelsen av marken, från lantbrukarnas sida präglats av just denna känsla av ett gemensamt evenemang.

Miljön i området påverkas i hög grad av evenemanget, som innebär en kraftigt ökad trafik, både persontrafik och tung trafik vilket borde stå för en större post i miljöpåverkan än det lokala kött som förtärs.

"I Evertsberg går spåret bokstavligen rakt igenom Älvdalens största mjölk- och köttgård. Hur tror ni att det känns när det arrangemang som man gör stora uppoffringar för, väljer att bygga sin miljöprofil genom att bojkotta de produkter man producerar? Hur tror ni att det påverkar viljan att ställa upp även i framtiden?", skriver Martin Moraeus.

LRF uppmärksammar även vasaloppsledningen på att norra Dalarna är ett jordbruksområde som främst lämpar sig för kött och mjölkproduktion, och inte för att "producera vegetarisk lasagne".

LRF Dalarna tror att utspelet har sin grund i bristande kunskap, och bjuder nu in vasaloppsledningen till diskussion om hur man tillsammans kan hjälpas åt att göra Vasaloppet mer hållbart, på ett mer hållbart sätt.