facebooktwittermail d

LRF: Tanklöst med höjd dieselskatt

Med det nya året kommer höjd dieselskatt. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF räknar med att hela branschen får ökade kostnader med totalt 80 miljoner.