facebooktwittermail d

”Tillsammans gör vi skillnad för skogsägaren”

Det är en styrka att LRF och skogsägarföreningarna driver näringpolitik gemensamt. Däremot har LRF inget med affärsverksamheten att göra, skriver Paul Christensson i en replik. 

Kapning av stock i skogen.
LRF och skogsägarföreningarna arbetar gemensamt för det aktiva skogsbruket. FOTO: ALF LINDERHEIM/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

LRF är en medlemsstyrd organisation. Det betyder att vår inriktning och våra ställningstaganden beslutas av medlemmarna på riksförbundsstämman – i sann demokratisk anda. Samma princip gäller för vilka som representerar organisationen.

Jag tycker att vår styrka i LRF Skogsägarna är just samverkan mellan LRF och producentkooperativen inom familjeskogsbruket. När vi står enade får vi en starkare röst i de näringspolitiska frågor som ligger oss nära. Det är därför vi har lyckats driva frågor som nyckelbiotoper, lättnader i artskydd och att formellt skydd av skog nu ska baseras på frivillighet i enligt med beslut från LRF:s riksförbundsstämma. Det är tillsammans vi står starka och skapar bäst förutsättningar för svenskt familjeskogsbruk.

Vad gäller de punkter som nämns i debattartikeln ”Skogsägarna ska inte representeras av virkesköparna” behöver flera saker klargöras:

1. LRF och skogsägarna har i flera år arbetat för ännu bättre mätmetoder. Nu finns tekniken på plats och inmätningarna med matrisfub fasas nu ut i hela landet, senast juli 2023. Rätt mätmetod ska ge skogsägaren rätt betalt.

2. LRF gör inga affärer för eller med våra medlemmar, annat än att förhandla rabatter. Däremot verkar vi för att skapa de bästa förutsättningarna för det genom aktiv näringspolitik. Vad gäller EU-kommissionens granskning så har debattören dessvärre fattat fel. Den rör prissättning av barrmassa – inga andra misstankar har framförts.

3. LRF var med och startade PEFC-certifieringen som utgår från den enskilde skogsägaren. LRF har ingen synpunkt kring vilken certifiering skogsägarföreningarna väljer lika lite som LRF har synpunkter på vilka eventuella certifieringar till exempel Lantmännen eller Arla väljer. Det är inte vår roll som intresseorganisation.

4. Producentkooperationerna i Sverige väljer sina egna styrelser och ledningar liksom beslutar om sina affärsstrategier. Det är, och ska inte, vara LRF:s roll att ha synpunkter på det. Vill man som skogsägare påverka inriktningen bör man engagera sig i respektive skogsägarförening.

Jag vill vara tydlig med att LRF inte verkar på virkesmarknaden. Det är inte vår roll. Dock är en god lönsamhet och bra villkor för Sveriges skogsägare mycket viktigt för oss. Därför arbetar vi för långsiktig lönsamhet på flera sätt. Bland annat deltar vi på EU-nivå i Forest Technology Plattform för att säkerställa forsknings- och innovationsmedel till att utveckla nya trädbaserade produkter för att skapa efterfrågan på våra skogsråvaror.

LRF är även medstiftare till Skogsforsk för att bland annat utveckla kostnadseffektiva skogbruksmetoder. Samtidigt arbetar vi för att minska kostnader för dig som skogsägare genom att arbeta för en rimlig lagstiftning, en god infrastruktur och minskade skatter. 

Tillsammans skapar vi en bättre lönsamhet och villkor för Sveriges skogsägare. 

Paul Christensson
Ordförande LRF Skogsägarna