facebooktwittermail

LRF stödjer skogsägare som inte får avverka

LRF väljer att tillsammans med Mellanskog visa sitt stöd för de skogsägare som stoppas från att avverka på delar av sin skog, eftersom fågelsorten lavskrika finns i området. Organisationen kommer att driva fallet vidare som principmål.

ATL har tidigare skrivit om hur Skogsstyrelsen förbjudit två skogsägare i Arbrå i Hälsingland att avverka på fem skogsfastigheter, då avverkningarna kan påverka lavskrikorna negativt.

Utan ersättning

Skogsägarna får ingen ersättning och riskerar sammanlagt 1,8 miljoner kronor i böter om besluten inte efterföljs.

"Skogen är deras sparkapital och inkomst. Att förbjuda avverkning utan att ge någon ersättning är helt enkelt ett övergrepp från statens sida", säger Sven Erik Hammar, vice ordförande i LRF och ordförande i LRF Skogsägarna, i ett pressmeddelande.

"Död hand på skogsbruk"

Skogsstyrelsen hänvisar till artskyddsförordningen i sitt beslut – något som LRF är kritiskt till och som man menar är ett sätt att kringgå egendomsskyddet.

"När en avverkning stoppas med hänvisning till artskyddsförordningen erbjuds markägaren inte någon ersättning och det läggs en död hand på hans eller hennes skogsbruk", säger Sven Erik Hammar i pressmeddelandet.

Önskar tydlighet

Skogsstyrelsen, som fattat beslutet om stoppad avverkning, säger sig godta ett eventuellt överklagande.

– Vi agerar i enlighet med de nya riktlinjerna och har fattat beslut. Vi välkomnar ett eventuellt överklagande som kan tydliggöra hur denna typ av ärenden ska hanteras, säger skogskonsulenten Åsa Lundberg på Skogsstyrelsen till Skogsaktuellt.

LÄS MER: Lavskrika stoppar avverkning