facebooktwittermail d

Ansöker om glyfosatdispens för foderspannmål

LRF har i veckan ansökt om dispens hos Kemikalieinspektionen för att använda glyfosat för nedvissning av spannmål.