facebooktwittermail d

LRF Skogsägarna: ”Vi är oroliga”

Veckans omröstning i EU-parlamentets miljöutskott blev ett bakslag för svensk skogspolitik.

– Det var ett skogsbrukarfientligt beslut, säger Lennart Ackzell, internationell samordnare på LRF Skogsägarna.

Utskottsomröstningen gällde LULUCF som reglerar hur utsläpp av växthusgaser från bland annat skogsbruk ska beräknas.

LULUCF är en viktig del av EU:s klimatpolitik och lagstiftningen kan komma att få stor betydelse för medlemsstaternas möjlighet att driva skogsbruk och jordbruk.

Bakslag i omröstning

Vid omröstningen så röstade miljöutskottet för att den så kallade skogliga referensnivån ska baseras på historiska avverkningsnivåer och intensitet i skogsbruket från perioden 2000–2012.

– Det är väldigt tråkigt. Om det ska vara historiska data och intensitet i skogsbruket som styr så innebär det att EU låser skogsbruket vid ett lågt nyttjande. Det bästa för klimatet är att vi kan bruka skogen så den växer, säger Lennart Ackzell, internationell samordnare på LRF Skogsägarna, till ATL.

Bytte åsikt

Jytte Guteland (S) är Sveriges enda ordinarie ledamot i miljöutskottet. Hon röstade för alternativet med den mer framåtsyftande avverkningsnivån. Men omröstningen var jämn och alternativet med de historiska avverkningsnivåerna vann med röstsiffrorna 38–29.

– Det som förvånade mig var att de tyska konservativa som utlovat sitt stöd bytte sida 24 timmar innan omröstningen efter samtal med den tyska regeringen i Berlin. Det var inte bra. De ändrade sig för att inte gå i klinch med Merkels CDU-regering och det kommer att vara besvärligt att ha dem emot sig, säger Lennart Ackzell och förklarar att LRF Skogsägarna är bekymrade efter omröstningen.

– Vi är absolut oroliga för plenaromröstningen, säger han.

Frågan avgörs i höst

I höst hålls omröstning i plenum för hela parlamentet och den blir avgörande.

– Vi ska arbeta så hårt vi kan för att det ska bli ett annat resultat i plenaromröstningen. Det är viktigt att komma i håg att industri- och jordbruksutskotten hade en annan inställning när de röstade och det är viktigt för oss. Det är också synnerligen viktigt att den svenska regeringen är tydlig i de parallella förhandlingar som sker mellan medlemsstaterna i rådet, säger Lennart Ackzell.

– Det finns en spricka i miljöutskottet kring synen på miljö och klimat. Skogfattiga länder som England och Nederländerna vill hellre skydda skogen än bruka den. Den här gången var det ickebrukarna som vann, säger Lennart Ackzell.

LÄS MER: Bakslag för svenskt skogsbruk i utskottsomröstning