facebooktwittermail

”En inventering kan aldrig bli rättssäker”

Avsättning frivilligt eller mot ersättning, annars registreras inte nyckelbiotopen. Det föreslår LRF Skogsägarna.

– Vad är behovet av kartläggning om en tredjedel av marken redan är tagen ur bruk och man vet att effekten blir att ännu mer mark tas ur bruk, undrar Sven Erik Hammar.
– Vad är behovet av kartläggning om en tredjedel av marken redan är tagen ur bruk och man vet att effekten blir att ännu mer mark tas ur bruk, undrar Sven Erik Hammar. FOTO: ANN LINDÉN

Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna, ser två stora brister i Skogsstyrelsens nya metod för inventering av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige.