facebooktwittermail d

Oenighet i domar om nyckelbiotoper

En ny dom ger skogsägaren rätt att överklaga en nyckelbiotop. Men om det överhuvudtaget är lagligt att registrera nyckelbiotoper finns det skilda uppfattningar om.