facebooktwittermail

Oenighet i domar om nyckelbiotoper

En ny dom ger skogsägaren rätt att överklaga en nyckelbiotop. Men om det överhuvudtaget är lagligt att registrera nyckelbiotoper finns det skilda uppfattningar om.

Domstolarnas uppfattningar går isär om hur nyckelbiotoper ska hanteras, och enligt Skogsutredningen saknas stöd i lagen för registrering av nyckelbiotoper.
Domstolarnas uppfattningar går isär om hur nyckelbiotoper ska hanteras, och enligt Skogsutredningen saknas stöd i lagen för registrering av nyckelbiotoper. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Nu har Kammarrätten i Jönköping kommit med en ny dom rörande markägares rätt att överklaga en nyckelbiotop. Ärendet har tidigare prövats i Förvaltningsrätten i Jönköping som kom fram till att Skogsstyrelsen har laglig rätt att registrera nyckelbiotoper, att registreringen är ett överklagbart beslut men att registreringen var korrekt i det aktuella fallet.