facebooktwittermail

LRF: Skogen för värdefull för kraftledningsgata

"Nästan alla problem försvinner om man i stället gräver ned kabeln." Skriver företrädare för LRF i Västsverige i en debattartikel.

FOTO: TORBJÖRN ESPING

Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland och Robert Larsson, regionchef LRF Västra Sverige, säger ifrån om 7,4 mil luftledning och en medföljande kraftledningsgata genom 3,5 mil värdefull skog.

Enligt Svenska Kraftnät ska alternativet ge så lite påverkan som möjligt, men debattörerna menar att många markägare påverkas. Därför ifrågasätter man nu att Svenska kraftnät väljer luftledning framför nedgrävd kabel, som skulle lösa problemet. En nedgrävd kabel är dyrare initialt, men kräver mindre underhåll.

"Kortsiktigt ekonomiskt tänkande ligger bakom valet av gammal teknik här, när det finns en modernare, som är mer skonsam för miljön." Skriver de i GP.

I samband med att Svenska kraftnät söker tillstånd har nu kommuner och sakägare möjlighet att komma med synpunkter på planerna.

Debattörerna skriver att man borde tänka mer på det värdefulla skogsbruket och på markens förmåga att producera livsmedel.

Som avslutning tar man även upp de magnetfält som omger kraftledningarna, magnetfält som i studier visat sig ha samband med att barn fått leukemi.

"Mätningar i Västsverige visar att barn utsatts för 20 gånger så höga doser mikrotesla som är tillåtet inom industrin." Skriver Sofia Karlsson och Robert Larsson i GP.