facebooktwittermail d

LRF Skaraborg för sammanslagning

Vid regionstämman med LRF Skaraborg på måndagen röstade man ja till att ingå i LRF Västra Götaland med en rösts övervikt.

Detta efter en intensiv debatt, skriver LRF Skaraborg på sin hemsida. För ett ja krävdes att minst två tredjedelar av de närvarande fullmäktige röstade ja.

123 ja-röster och 61 nej-röster avlades av totalt 184 närvarande fullmäktige.

Förbundet LRF Skaraborg avvecklas och går i stället samman med andra lokala förbund i LRF Västra Götaland. LRF Väst har sedan tidigare sagt ja till en sammanslagning, och LRF Sjuhärad ska ta ställning på onsdagen. ATL.nu