facebooktwittermail d

LRF Skåne i protest mot Jordbruksverket

LRF Skåne upprörs av att stödpengar återkrävs på faktura med betalning inom en månad – inte minst som myndigheternas egna stödutbetalningar kan ta flera år.

Jordbruksverket försvarar sig med att den övervägande delen av återkraven avräknas mot framtida stöd.

En skördetröska bärgar årets skörd på en åker.
”Vi vänder oss emot principen att lantbrukare har fått vänta på pengar vi har rätt till i flera år, men när vi ska betala tillbaka får vi 30 dagar på oss”, säger Hans Ramel, ordförande för LRF Skåne. FOTO: FREDRIK SANDBERG / TT

Jordbruksverkets och länsstyrelsernas arbete med att återkräva stöd går mot sitt slut. Vid halvårsskiftet hade 83 procent av de drygt 22 000 ärendena gått till beslut. Återkraven gäller stödutbetalningar under åren 2015–2019 och kan avse avdrag för att lantbrukaren brutit mot tvärvillkor, men också att myndigheterna har betalat ut för mycket pengar till lantbrukare.