facebooktwittermail d

LRF Skåne i protest mot Jordbruksverket

LRF Skåne upprörs av att stödpengar återkrävs på faktura med betalning inom en månad – inte minst som myndigheternas egna stödutbetalningar kan ta flera år.

Jordbruksverket försvarar sig med att den övervägande delen av återkraven avräknas mot framtida stöd.