facebooktwittermail

LRF satsar 3,75 miljoner i fiskproduktion

LRF satsar miljonbelopp i en helt ny bransch - fiskodling.

Johan Ljungquist och Mikael Olenmark är innovatörerna bakom Gårdsfisk.
Johan Ljungquist och Mikael Olenmark är innovatörerna bakom Gårdsfisk.

Enligt ett pressmeddelande från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, ska satsningen göra det möjligt för bönder att börja odla fisk i industriell skala.

"Fiskuppfödning på land är glödhett och här har vi ett fungerande koncept redo att tas ut på marknaden", säger LRF:s VD Anders Källström i ett pressmeddelande.

LRF:s nya strategi är att satsa i verksamheter som identifierats som möjliga att skapa förutsättningar för tillväxt i främst svensk livsmedelsproduktion.

Hållbart koncept

LRF satsar tillsammans med Almi Invest, LMK Industri och privata investerare totat 10 miljoner kronor i företaget Gårdsfisk. LRF:s del i satsningen handlar om 3,75 miljoner kronor.

Gårdsfisk har byggt upp en fiskproduktion i slutna system lämpliga att lokalisera i de typer av byggnader som finns på dagens gårdar och i många fall står tomma och outnyttjade. Konceptet bygger också på att slammet som bildas vid produktionen återanvänds som gödning på åkrar.

Jämförs med norsk laxexport

Gårdsfisk bedöms bli den svenska motsvarigheten på den norska framgången med lax på export. Av de 400 000 ton fisk som årligen konsumeras i Sverige så produceras enbart 12 000 ton inom landet. Som jämförelse omsätter den norska laxuppfödningen 60 miljarder kronor årligen.

LÄS OCKSÅ: Fiskar efter nya affärer

LÄS OCKSÅ: Algbonden Ebba är först i Europa

Gårdsfisk koncept

Produktionen byggs upp i slutna system i tomma ekonomibyggnader eller djurstallar. Gårdsfisk hanterar installation och tillhandahåller insatsvaror och service. Gårdsfisk köper även upp den odlade fisken.

Slammet från produktionen blir näringsrik gödsel som återförs till åkrar i närheten.

Gårdsfisk har specialiserat sig på tre matfiskar; rödstrimma, svartstrimma och clarias. Den sistnämnda betraktas som ett hållbart alternativ till den rödlistade svenska ålen.