facebooktwittermail d

LRF mer än halverade vinsten

Rörelseresultatet är på minus men LRF hade bra utväxling på eget kapital i fjol och redovisar vinst. Den har dock mer än halverats sedan 2019. Och ett av dotterbolagen hade ett uselt år.