facebooktwittermail d

LRF: Regler försvårar inköp av sjukhusmat

Reglerna för offentlig upphandling är ett större hinder än ekonomiska begränsningar för sjukhusen när de väljer vilken mat som ska köpas in, enligt en undersökning som LRF låtit göra.

- Vår undersökning visar att det bland de kostansvariga finns ett stort intresse för matens kvalité, men att de upplever att regelverken kring upphandlingen är för snåriga för att de ska kunna ställa de krav de vill, säger LRF:s förbundsordförande Lars-Göran Pettersson i ett pressmeddelande.

Krångliga bestämmelser


Fyra av fem kostansvariga vid landets sjukhus anser att det är viktigt att det kött som köps in har producerats med högt ställda krav på djurhållningen.

Men endast en av fem anser att köttet de köper in lever upp till dessa krav. Den stora skillnaden mellan önskad och faktisk kvalitet beror dock inte på dålig budget, utan på krångliga upphandlingsregler, enligt LRF:s undersökning.

Drygt tre av fyra, 78 procent, uppger att en större budget skulle förbättra möjligheterna till ökat kravställande. Närmare nio av tio, 86 procent, anser att deras möjligheter skulle förbättras med enklare upphandlingsregler.

Undersökningen visar också att 20 procent av de tillfrågade inte känner till Miljöstyrningsrådets rekommendationer om vilka krav upphandlare kan - och inte kan - ställa.

Undersökningen, som omfattar 41 kostansvariga vid 44 av landets större sjukhus, visar hur viktigt det är med ett gott kompetensstöd för dem som upphandlar sjukhusmat, anser LRF. ATL.nu