facebooktwittermail d

LRF Östergötland får backa från antibiotikaost

LRF Östergötlands pedagogiska bild med olika ostar från europeiska länder tillsammans med antibiotikasprutor har fått stor spridning i sociala medier – men nu förtydligar LRF bilden som har missuppfattats.

På bilden syns en dansk, en svensk, en tysk och en italiensk ost. Bredvid ostarna ligger sprutor. 15 stycken vid den tyska, över tjugo vid den italienska, fyra vid den danska och en vid den svenska.

"På bilden syns skillnaden i antibiotikaanvändning mellan några EU-länder", står det i texten. Men av vissa konsumenter har det uppfattats som att själva ostarna innehåller antibiotika, vilket inte är fallet, skriver Metro. 

Förtydligande

På torsdagen kom LRF Östergötland med ett förtydligande kring bilden. Denna gång har ostarna ersatts av flaggor.

"Vi tycker det är viktigt att klargöra att INGEN av ostarna som syntes på bilden innehåller antibiotika. Mjölk från kor som får antibiotika får och kan inte användas till ost. Sprutorna på bilden symboliserade som sagt skillnaderna på antibiotikaanvändning i djurhållningen i de olika länderna. En minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen minskar risken för spridning av multiresistenta bakterier. Det hoppas vi sprida kunskap om med den här nya bilden!" skriver LRF Östergötland på sin facebooksida.