facebooktwittermail

LRF om aktivisthot: ”Säg ingenting, ring polisen”

LRF ser allvarligt på hoten mot skinn- och köttproducenter och har kontakt med polisen för att hitta en lösning på frågan.

FOTO: ARKIVBILDER

Sofia Karlsson är regionordförande LRF Västra Götaland:

– Min bild är att det fungerar allt bättre på lokalplanet. När det inträffar en incident med djurrättsaktivister kommer polisen ut till gården, avbryter aktionen och samlar in namn på deltagarna, säger hon.

Hon menar samtidigt att det är ett problem att det i dag saknas lagstiftning på området. Det finns heller ingen gemensam brottsrubricering eller kod vilket gör att det blir svårigheter att sammanställa rättvisande statistik.

– Det leder till att det är svårt för polisen att göra någon fullständig kartläggning, säger Sofia Karlsson.

Samtal med polisen

Hon har tagit initiativ till ett möte mellan företrädare för näringen och polisen för att diskutera problemen och se vilka vägar som kan vara möjliga att gå.

– Vi satte oss helt enkelt ned och gav dem vår syn på vad som händer och vart det sker. Vi pratade också om vad vi skulle vilja se för regeländringar och hur vi skulle kunna hjälpa varandra, säger Sofia Karlsson.

Ett ämne som kom upp på mötet var möjligheten att underlätta statistikinsamlandet kring aktivistbrott.

– Det kan till exempel vara att alla använder ett visst kodord i sina anmälningar så att de blir lätta att hitta i statistiken oavsett om det är till exempel intrång, egenmäktigt förfarande eller stöld, säger Sofia Karlsson.

Svår gränsdragning

Det finns också gränsdragningsfrågor som kan vara lite knepiga på en gård. Regelverket finns men det kan vara svårt att dra en knipskarp gräns för vart gårdsplanen tar slut och var allemansrätten börjar.

– Vi har demonstrationsrätt i Sverige och den ska vi värna men när det står en grupp människor på din gårdsplan och skriker är det lätt att känna sig hotad. Så var det ju inte tänkt att den skulle fungera, säger Sofia Karlsson.

”Säg ingenting, utan ring polisen”

Den lantbrukare som blir utsatt för en aktion måste också se till att ha is i magen och ringa polisen så fort som möjligt. Sofia Karlsson understryker vikten av att inte göra någonting oavsett hur provocerande det är.

– Som djurägare befinner du dig naturligtvis i en stressituation men aktionerna är ofta välplanerade och de är duktiga på att dokumentera och filma allting. Ett ord för mycket kan tolkas som hot och då är det du som blir anmäld. Säg ingenting, utan ring polisen. Det är deras uppgift att sköta det här, säger Sofia Karlsson.