facebooktwittermail d

Stora förändringar i LRF Mjölk

LRF Mjölks verksamhet görs om och både mjölkdelegationen och mjölkrådet läggs ned.

Förändringen innebär att LRF tar över delar av uppdraget från LRF Mjölk, vilket kommer få konsekvenser på både tjänstemannasidan och bland förtroendevalda. Den nya organisationen är på plats under mars månad och kommer att innebära personalminskningar.

- Resan hit har kantats av en hel del diskussioner. När vi kommit fram till detta har vi förhandlat med LRF under hösten, säger Åke Hantoft, ordförande för Svensk Mjölk samt ordförande för Arla.

LRF ska göra mer

LRF Mjölk har i uppdrag att påverka villkoren för mjölk- och mejeriföretag och arbetar på uppdrag av svenska mjölkbönder, mejeriföretagen och husdjursföreningarna. I framtiden kommer LRF att axla ett större ansvar för att påverka beslutsfattare, opinionsbildare och konsumenter.

Målen är att öka invägningen av mjölk och öka konsumtionen av mejeriprodukter.

- Det har under hösten pågått en process mellan mejeriföretagen, husdjursföreningarna och LRF om vad är det vi ska ha för mål och hur ska vi jobba. LRF Mjölk har haft en egen organisation och LRF en egen men nu ska de samverka mer för att nå målen, säger Åke Hantoft.

Har upplägget med LRF Mjölk varit för kostsamt?

- Det man kan säga är att kostnaderna har svällt lite sedan 2012 och det är en av anledningarna till att vi effektiviserar organisationen. Men pengar är det sista vi har diskuterat, det är målen som har varit viktigast och vi tror att vi når dem bättre såhär.

LÄS OCKSÅ: Arla ökade omsättningen 2017

LÄS OCKSÅ: Europeisk pessimism om mjölkprisets utveckling