facebooktwittermail d

LRF Mälardalen vill ha skottpengar på vildsvin

Staten borde införa skottpengar på vildsvin. Det tyckte en motionär vid LRF Mälardalens regionstämma på fredagen.

En summa på 2 500 kronor per gris vore rimligt, enligt förslagsställaren.

Regionstyrelsen delar oron över vildsvinens utbredning och säger sig vara villig att undersöka möjligheten att införa skottpengar på vildsvin. Förslaget går nu vidare till LRF:s riksförbundsstämma i maj. ATL.nu