facebooktwittermail

LRF kritiska till dålig dialog om Cap-reformen

Organisationen skickar på eget initiativ brev till landsbygdsministern med synpunkter på Jordbruksverkets förslag.

LRF:s ordförande Palle Borgström har skickat brev till landsbygdsministern om hur de nya jordbruksstöden bör utformas.
LRF:s ordförande Palle Borgström har skickat brev till landsbygdsministern om hur de nya jordbruksstöden bör utformas. FOTO: URBAN BRÅDHE

Enligt LRF har berörda näringar haft för få chanser att med Näringsdepartementet och Jordbruksverket diskutera hur den reformerade gemensamma jordbrukspolitiken ska tillämpas i Sverige. Departementet höll ett sakråd i november men det var innan det fanns ett mer utförligt förslag att ta ställning till, skriver LRF:s ordförande Palle Borgström i ett brev till landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

För mycket till eko

I det nio sidor långa dokumentet kommenterar LRF de förslag Jordbruksverket lämnat hittills. Myndigheten har inte kommit med något heltäckande förslag då villkoren för EU:s jordbrukspolitik från 2023 fortfarande är under förhandling. LRF understryker bland annat att de nya ettåriga miljöersättningarna som ska ingå i direktstödsdelen av jordbruksbudgeten måste täcka hela landet och alla produktionsgrenar. Organisationen befarar att ekologisk produktion kommer få för stor del av de ersättningar som kallas eco schemes. LRF uppmanar regeringen att utnyttja alla möjligheter att lägga så lite som möjligt av budgeten på miljöersättningarna i direktstödsdelen.

Dröjsmålsränta

Samtidigt välkomnar LRF att miljöersättningarna ska kunna ges för djurvälfärdsåtgärder, en form som Jordbruksverket ännu inte lämnat några förslag om. LRF stöder Jordbruksverkets förslag att avskaffa stödrätterna. Det skulle innebära betydande förenklingar, men jordbrukarna måste få tydlig information om det, skriver organisationen. LRF utgår ifrån att budgeten för landsbygdsprogrammet bibehålls från 2023, även om bredbandsstöd lyfts ur programmet, och förordar att det införs en dröjsmålsränta till bönder som får vänta för länge på att få sina stöd.

LÄS OCKSÅ: Nytt förslag om nya jordbruksstöd