facebooktwittermail d

LRF kräver utredning av saltskador

Landsbygdsdepartementet måste snarast tillsätta en utredning av vägsaltets skador på jord- och skogsbruk, de kostnader det orsakar och vilka åtgärder som bör vidtas.

Kravet framförs av LRF i en skrivelse till departementet. Bakgrunden är att forskare vid SLU bekräftat att vintersaltning med natriumklorid skadar mark, växter och miljö.

- Skadorna är störst inom 20 meter från vägkanten, men sprids genom jordbearbetningen till ännu större yta. Skadan innebär att markens produktionsförmåga minskar och det blir lägre skörd, skriver enhetschef Anna Tiberg och seniorexpert Jan Eksvärd vid LRF. ATL.nu