facebooktwittermail

LRF Konsult på en utmanande resa

KOMMENTAR: Att både växa på andra marknader och vara lantbrukarens bästa vän kan bli svårt skriver ATL:s Tord Karlsson.

LRF lämnar kontrollen över LRF Konsult och blir kvar som delägare på 25 procent. Det är inte oväntat. När Anders Källström kommenterade LRF:s bokslut i ATL förra veckan nämnde han hur LRF Konsult verkar i en konkurrensutsatt bransch som konsolideras och där det krävs stora investeringar för att hänga med i konkurrensen.

Så sant som det var sagt. I dag blev det offentligt att riskkapitalbolaget Altor köper tre fjärdedelar av LRF Konsult. Och det är också sant att LRF:s största dotterbolag har haft svårt att växa. Omsättningen har envist parkerat på en dryg miljard. Även om vinsten de senaste åren varit hyfsad är det inte nog.

LRF säljer av stora delar av en riktig trotjänare. LRF Konsult har sina rötter i Driftsbyrån som startade för jämnt 100 år sedan för att stötta lantbruket med ekonomitjänster. Egentligen är affären bara en fortsättning på en renodling där till exempel företagshälsovård och försäkringsverksamhet sålts av. Den typen av service ingår inte i LRFs verksamhetsidé längre och därför är det logiskt att även LRF Konsult kan avyttras.

Ett framtida LRF Konsult siktar in sig på att växa i storstäderna och är inte främmande för att verka i andra länder. Det kan bli en intressant resa. Samtidigt ska servicen till jord- och skogsföretagarna bli bättre.

Om ett fjärdedelsägande räcker för att bevaka landsbygdsföretagarnas intressen återstår att se. I det korta perspektivet sägs ingenting om rationaliseringar eller stora strukturgrepp. Men om den tillväxt och lönsamhet man hoppas på inte infinner sig står LRF Konsult åter inför stora utmaningar.

LÄS OCKSÅ: Riskkapitalister tar över LRF Konsult

ATL TV: Slaktköerna slår hårt mot uppfödare