facebooktwittermail d

”LRF jobbar på flera fronter samtidigt”

Miljöprövningar, vildsvinsskador och arbetskraftsfrågan är redan högt prioriterade av LRF, skriver Palle Borgström.

FOTO: PER EMGARDSSON

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Per Andersson skriver i ATL den 3 december att LRF inte arbetar för tillväxt inom jordbruket. Inget kunde vara mer fel. LRF har kapacitet att jobba med flera frågor samtidigt. Bara för att vi gör ett utspel i en fråga, betyder inte det att vi inte har andra frågor högt på agendan.

Av de förslag som Per lyfter fram att LRF borde jobba mer med är redan tre högt prioriterade.

Miljöprövningar är en komplicerad och dyr process som håller tillbaka lusten att investera. Vi jobbar med att förenkla processen och förändra attityder på myndigheterna genom projektet God myndighetsutövning. LRF:s expansionsteam hjälper företagare som vill expandera men får problem med myndigheter.

LRF har exempelvis bidragit till den seger i Mark- och miljööverdomstolen som en mjölkbonde på Österlen nu vann efter två års juridisk process, dels genom medfinansiering, dels i form av arbetstid.

Just för dessa ärenden har LRF inrättat ett expansionsteam som riktar sig mot denna typ av frågor. Våra experter och jurister är med i flera processer för att fler LRF-medlemmar ska nå framgång i rättsfall som kan bli prejudicerande. Mjölkbonden på Österlen får nu äntligen bygga ut och utöka sin djurbesättning.

Vildsvinsskadorna måste radikalt minskas. LRF jobbar genom att påverka myndigheter, politiker och jägarorganisationer. Utan LRF:s engagemang hade inte mörkersikten varit tillåtna och frågan hade inte varit så högt på politikernas agenda som i dag. LRF är den enda organisationen som faktiskt driver att vildsvinsskadorna måste minska.

Arbetskraftsfrågan arbetar vi exempelvis med genom att påverka Migrationsverket att göra ansökningsförfarandet om arbetstillstånd enklare. Vi har en konstruktiv dialog med myndigheten. Men det handlar inte bara om ansökningsförfarandet utan om hela branschens attraktionskraft och hur vi beskriver oss själva.

Det betyder inte att vi är färdiga eller nöjda. Vi fortsätter jobba och målet är som alltid att jordbruket ska få bättre konkurrensvillkor och tillväxt. Frågan om beteslagstiftningen är i stor utsträckning en branschfråga. Uppdraget för att driva en förändring behöver komma från mejerierna och deras medlemmar.

Palle Borgström

Förbundsordförande LRF